ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

Ένα ζευγάρι σε πλαστικό κουτί (2 τεμάχια)
Χαλκού / ψευδαργύρου-επιμεταλλωμένα, βαμμένο χάλυβα
Ευκολία στην εγκατάσταση, χωρίς τη μετακίνηση του οχήματος
Ανώτερη πρόσφυση και φρενάρισμα Ασφάλεια
Πιστοποιητικό Ποιότητας

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

Ένα ζευγάρι σε σακί (2 τεμάχια)
είναι κατασκευασμένο από σκληρό καουτσούκ
Χαλκού / ψευδαργύρου-επιμεταλλωμένα
Ασφαλέστερη πρόσφυση και φρενάρισμα
Πιστοποιητικό Ποιότητας