Αλυσίδες Λατομείων

X14 Superstone

Ισχύς του κινητήρα: 70kw – 126kw

Χωρητικότητα κάδων : 1,0m3 – 2,5m3

Μέγεθος ελαστικών : 10×16,5 – 23.5×25

Διάσταση συνδέσμου: 23 x 45 x 77

X16 Superstone

Ισχύς του κινητήρα: 126kw – 370kw

Χωρητικότητα κάδων : 2,5m3 – 6,0m3

Μέγεθος ελαστικών : 20.5×25 – 29.5×25

Διάσταση συνδέσμου: 24 x 49 x 82

X18
Ultra

Ισχύς του κινητήρα: 126kw – 370kw

Χωρητικότητα κάδων : 2,5m3 – 6,0m3

Μέγεθος ελαστικών : 23.5×25 – 35/65-33

Διάσταση συνδέσμου: 26 x 54 x 84

X18 Royalrock

Ισχύς του κινητήρα: 126kw – 370kw

Χωρητικότητα κάδων : 2,5m3 – 6,0m3

Μέγεθος ελαστικών : 23.5×25 – 35/65-33

Διάσταση συνδέσμου: 30 x 57 x 87

Αλυσίδες Μεταλλείων

X12 Universal

Ισχύς του κινητήρα: 70kw – 126kw

Χωρητικότητα κάδων : 1,0m3 – 2,5m3

Μέγεθος ελαστικών : 10×16,5 – 23.5×25

Διάσταση συνδέσμου: 22 x 39 x 65

X18 Royalrock

Ισχύς του κινητήρα: 126kw – 370kw

Χωρητικότητα κάδων : 2,5m3 – 6,0m3

Μέγεθος ελαστικών : 23.5×25 – 35/65-33

Διάσταση συνδέσμου: 30 x 57 x 87

X18 Universal

Ισχύς του κινητήρα: 126kw – 370kw

Χωρητικότητα κάδων : 2,5m3 – 6,0m3

Μέγεθος ελαστικών : 23.5×25 – 35/65-33

Διάσταση συνδέσμου: 58 x 73 x 111

Αλυσίδες Υπεδάφους

X12 Universal

Ισχύς του κινητήρα: 70kw – 126kw

Χωρητικότητα κάδων : 1,0m3 – 2,5m3

Μέγεθος ελαστικών : 10×16,5 – 23.5×25

Διάσταση συνδέσμου: 22 x 39 x 65

X14 Superstone

Ισχύς του κινητήρα: 70kw – 126kw

Χωρητικότητα κάδων : 1,0m3 – 2,5m3

Μέγεθος ελαστικών : 10χ16,5-23.5χ25

Διάσταση συνδέσμου: 23 x 45 x 77

X16 Superstone

Ισχύς του κινητήρα: 126kw – 370kw

Χωρητικότητα κάδων : 2,5m3 – 6,0m3

Μέγεθος ελαστικών : 20.5×25 – 29.5×25

Διάσταση συνδέσμου: 24 x 49 x 82

X18 Universal

Ισχύς του κινητήρα: 126kw – 370kw

Χωρητικότητα κάδων : 2,5m3 – 6,0m3

Μέγεθος ελαστικών : 20.5×25 – 29.5×25

Διάσταση συνδέσμου: 24 x 49 x 82

Αλυσίδες Ορυχείων

X18 Ultra

Ισχύς του κινητήρα: 126kw – 370kw

Χωρητικότητα κάδων : 2,5m3 – 6,0m3

Μέγεθος ελαστικών : 23.5×25 – 35/65-33

Διάσταση συνδέσμου: 26 x 54 x 84

X18 Royalrock

Ισχύς του κινητήρα: 126kw – 370kw

Χωρητικότητα κάδων : 2,5m3 – 6,0m3

Μέγεθος ελαστικών : 23.5×25 – 35/65-33

Διάσταση συνδέσμου: 30 x 57 x 87

X20 Royalrock

Ισχύς του κινητήρα: 370kW – 600 kW

Χωρητικότητα κάδων : 6,0m3 – 10 m3

Μέγεθος ελαστικών : 35/65-33 – 45/65-45

Διάσταση συνδέσμου: 38 x 67 x 105

X22 Universal

Ισχύς του κινητήρα: 370kw – 1.715 kw

Χωρητικότητα κάδων : 6,0m3 – 25 m3

Μέγεθος ελαστικών : 35/65-33 – 50/65-51

Διάσταση συνδέσμου: 38 x 67 x 105

X23 Royalrock

Ισχύς του κινητήρα: 600kw – 1.715 kw

Χωρητικότητα κάδων : 10 m3 – 40 m3

Μέγεθος ελαστικών : 45/65-45 – 60/80-57

Διάσταση συνδέσμου: 38 x 67 x 105