ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

Ένα ζευγάρι σε πλαστικό κουτί (2 τεμάχια)
Χαλκού / ψευδαργύρου-επιμεταλλωμένα, βαμμένο χάλυβα
Ευκολία στην εγκατάσταση, χωρίς τη μετακίνηση του οχήματος
Ανώτερη πρόσφυση και φρενάρισμα Ασφάλεια
Πιστοποιητικό Ποιότητας

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

Ένα ζευγάρι σε σακί (2 τεμάχια)
είναι κατασκευασμένο από σκληρό καουτσούκ
Χαλκού / ψευδαργύρου-επιμεταλλωμένα
Ασφαλέστερη πρόσφυση και φρενάρισμα
Πιστοποιητικό Ποιότητας

ΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

Ένα ζευγάρι σε σακί (2 τεμάχια)
είναι κατασκευασμένο από μετάξι
Ασφαλης πρόσφυση και φρενάρισμα