ΑΛΥΣΙΔΕΣ 4Χ4 ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ

4Χ4 ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Ένα ζευγάρι σε πλαστικό κουτί (2 τεμάχια)
Χαλκού / ψευδαργύρου-επιμεταλλωμένα, βαμμένο χάλυβα
Ευκολία στην εγκατάσταση, χωρίς τη μετακίνηση του οχήματος
Ανώτερη πρόσφυση και φρενάρισμα Ασφάλεια
Πιστοποιητικό Ποιότητας

 

2

4Χ4 ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Ένα ζευγάρι σε πλαστικό κουτί (2 τεμάχια)
Χαλκού / ψευδαργύρου-επιμεταλλωμένα, βαμμένο χάλυβα
Ευκολία στην εγκατάσταση, χωρίς τη μετακίνηση του οχήματος
Ανώτερη πρόσφυση και φρενάρισμα Ασφάλεια
Πιστοποιητικό Ποιότητας

 

2

4Χ4 ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Ένα ζευγάρι σε πλαστικό κουτί (2 τεμάχια)
Χαλκού / ψευδαργύρου-επιμεταλλωμένα, βαμμένο χάλυβα
Ευκολία στην εγκατάσταση, χωρίς τη μετακίνηση του οχήματος
Ανώτερη πρόσφυση και φρενάρισμα Ασφάλεια
Πιστοποιητικό Ποιότητας

 

2