Πρόγραμμα αντικατάστασης των Ελαστικών

ElastrakClub_Card_2008

Η ΤΣΕΚΟΥΛΙΑΣ Α.Ε. μπορεί να προσφέρει στους πελάτες της το ακόλουθο πρόγραμμα αντικατάστασης των ελαστικών:

Αντικατάσταση ελαστικού σε περίπτωση ζημιάς.

Σε περίπτωση μη ηθελημένης ζημιάς που καθιστά το ελαστικό ακατάλληλο προς χρήση, σας το αντικαθιστούμε με ένα καινούργιο, με έκπτωση από την τιμή του συγκεκριμένου ελαστικού βάσει του ισχύοντος τιμοκαταλόγου, σύμφωνα με τα παρακάτω:

Το elastrakclub, το επί σειρά ετών επιτυχημένο πρόγραμμα παροχών και προνομίων, που προσφέρει η ΕΛΑΣΤΡΑΚ και συνοδεύει την αγορά ελαστικών, ανανεώνεται και προσφέρει:

 

1. Δωρεάν Αντικατάσταση λόγω ζημιάς: Ισχύει πέραν της εργοστασιακής εγγύησης που συνοδεύει τα προϊόντα της Bridgestone/Firestone/Dayton και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με την αγορά τεσσάρων ελαστικών για επιβατικά και 4×4 οχήματα*. Καλύπτει το «ατυχές γεγονός», που καθιστά το ελαστικό ακατάλληλο προς χρήση, αντικαθιστώντας το δωρεάν με ένα καινούργιο, ακόμα και στην περίπτωση που το «ατυχές γεγονός» έχει συμβεί με υπαιτιότητά σας (π.χ. χτύπημα σε πεζοδρόμιο, λακκούβα κ.λπ.). Η δωρεάν αντικατάσταση ελαστικού λόγω ζημιάς, ισχύει για ένα (1) έτος από την
ημερομηνία αγοράς, αφορά ένα (1) έως τέσσερα (4) ελαστικά και για αποκλειστικά ένα περιστατικό (μεμονωμένο συμβάν) ανά κωδικό μέλους. Σε περίπτωση που το ελαστικό επιδιορθώνεται, δεν ισχύει η παροχή της δωρεάν αντικατάστασης. Εσκεμμένη ενέργεια, που καθιστά το ελαστικό ακατάλληλο προς χρήση, δεν καλύπτεται από το πρόγραμμα αντικατάστασης του elastrakclub.
Αντίγραφα της απόδειξης αγοράς των ελαστικών καθώς και της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, είναι απαραίτητα για τη δωρεάν αντικατάσταση.

ElastrakClub_Card_2008

Επισκεφθείτε ένα κατάστημα Elastrakclub και ελέγξτε την κατάσταση των ελαστικών σας ως προς την πίεση και την φθορά του πέλματος!

Όροι προγράμματος elastrakclub

Όροι Προγράμματος

 • Ισχύει με αγορές ελαστικών, που γίνονται σε καταστήματα που φέρουν το διακριτικό σήμα elastrakclub και είναι ενταγμένα στο δίκτυο elastrakclub σε όλη την Ελλάδα, (καλουμένων εφεξής και ως η περίπτωση αρμόζει πρόγραμμα elastrakclub ή δίκτυο elastrakclub).
 • Ο καταναλωτής, μετά την αρχική αγορά των ελαστικών του, εγγράφεται, εφόσον το επιθυμεί, στο πρόγραμμα elastrakclub. Η εγγραφή γίνεται από το κατάστημα του Δικτύου elastrakclub όπου συμπληρώνεται, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας b2b, η αίτηση μέλους για τον καταναλωτή, συμπληρώνοντας όλα τα υποχρεωτικά πεδία, που σημειώνονται με αστερίσκο στην φόρμα της αιτήσεως.
 • Κάθε αίτηση αφορά ένα όχημα με συγκεκριμένο αριθμό κυκλοφορίας.
 • Ο καταναλωτής δικαιούται να είναι μέλος του προγράμματος elastrakclub για περισσότερα του ενός οχήματα, υπό την προϋπόθεση της αγοράς ελαστικών για έκαστο των οχημάτων. Τα μέλη του προγράμματος elastrakclub δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της ΕΛΑΣΤΡΑΚ Α.Ε.
 • Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, με τα στοιχεία που δίδει ο καταναλωτής, αποστέλλεται στο email του ο κωδικός μέλους («elastrakclub ταυτότητα» του καταναλωτή), που θα χρησιμοποιηθεί από αυτόν κατά την επικοινωνία του με το Δίκτυο elastrakclub (κατάστημα ή ΕΛΑΣΤΡΑΚ ΑΕ). Στα μέλη του προγράμματος, που δικαιούνται τη Δωρεάν Αντικατάσταση Ελαστικού (σύμφωνα με τους παρακάτω όρους), θα παραδίδεται και το έντυπο του elastrakclub με τους όρους του προγράμματος, στο οποίο θα έχει καταγραφεί και ο κωδικός μέλους.
 • H ΕΛΑΣΤΡΑΚ Α.Ε. έχει κάθε δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ακυρώσει μέρος ή το σύνολο του προγράμματος. Οποιαδήποτε αλλαγή θα ανακοινώνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.elastrakclub.gr
 • Το πρόγραμμα elastrakclub διακρίνεται σε δύο κατηγορίες παροχών προς τον καταναλωτή:
 1. Τη Δωρεάν Αντικατάσταση Ελαστικού/ών, για επιβατικά και 4Χ4 οχήματα.
 2. Τις μηνιαίες κληρώσεις δώρων με την ονομασία elgifts, για όλες τις κατηγορίες ελαστικών (επιβατικών, 4Χ4, moto, ημιφορτηγών, φορτηγών, λεωφορείων, αγροτικών, χωματουργικών).

 

 1. Η Δωρεάν Αντικατάσταση Ελαστικού/κών:
 2. ΟΡΟΙ:
  1. Ισχύει αποκλειστικά, για τους καταναλωτές που αγόρασαν τουλάχιστον 4 (τέσσερα) ελαστικά Bridgestone/Firestone/Dayton, επιβατικών ή 4Χ4 οχημάτων (εξαιρούνται τα TAXI), από κατάστημα του δικτύου elastrakclub.
  2. Δεν ισχύει για την κατηγορία ελαστικών RFT ή τύπου RFT (EXT, DRIVEGUARD κ.λπ.), τα οποία εξαιρούνται από την παροχή δωρεάν αντικατάστασης.
 • Αφορά οποιαδήποτε ζημιά που δεν καλύπτεται από τους Ευρωπαϊκούς όρους εγγύησης της Bridgestone Europe NV/SA και που καθιστά το ελαστικό ακατάλληλο προς χρήση, εκτός εάν οφείλεται σε εσκεμμένη ενέργεια του αγοραστή ή τρίτου καθώς και σε βαρύτατη αμέλεια του αγοραστή.
 1. Παρέχεται μόνο από το δίκτυο καταστημάτων elastrakclub στην Ελλάδα.
 2. Δεν αποτελεί, ούτε συνιστά κανένα είδος κάλυψης αστικής ευθύνης, αλλά είναι μόνο μια οικειοθελής μεταπωλητική εξυπηρέτηση προς τους καταναλωτές.
 3. Θα παρέχεται εφόσον το ελαστικό δεν επισκευάζεται.
 • Δεν ισχύει για ελαστικό που έχει προηγουμένως επισκευασθεί.
 • Ισχύει για χρονικό διάστημα έως και 12 μηνών από την ημερομηνία αρχικής αγοράς.
 1. Δύναται να παρασχεθεί για ένα έως και τέσσερα μη επισκευάσιμα ελαστικά και σύμφωνα με τους παρόντες όρους, που όμως η βλάβη τους προήλθε από το ίδιο περιστατικό/γεγονός (μεμονωμένο συμβάν).
 2. Παρέχεται μόνο για ένα περιστατικό/γεγονός (μεμονωμένο συμβάν), ανά κωδικό μέλους.
 3. Παρέχεται στον καταναλωτή που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα elastrakclub, εφόσον αποδεικνύει την ταυτότητά του, την ύπαρξη του οχήματος και την αγορά των ελαστικών. Επομένως είναι απαραίτητο να προσκομίζονται αντίγραφα: της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς και της φορολογικής απόδειξης της αρχικής αγοράς των ελαστικών.
 • Παρέχεται, εφόσον δεν έχει προηγηθεί άλλη αντικατάσταση ελαστικού για τον συγκεκριμένο κωδικό μέλους elastrakclub.
 • Καλύπτει μόνο την αξία των ελαστικών μέσω του προγράμματος elastrakclub και όχι το κόστος τοποθέτησης των ελαστικών ή οποιαδήποτε άλλη εργασία.

 

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ/ΚΩΝ.
  1. Το μέλος του elastrakclub, με τον μοναδικό κωδικό μέλους, μπορεί να απευθυνθεί στο Δίκτυο elastrakclub (ήτοι στο κατάστημα που αγόρασε τα ελαστικά του κι αν αυτό είναι πρακτικά αδύνατον, σε οποιοδήποτε κατάστημα elastrakclub ή στην ΕΛΑΣΤΡΑΚ ΑΕ) και να αιτηθεί αντικατάσταση ελαστικού.
  2. Ελέγχεται ο κωδικός μέλους αν είναι σε ισχύ.
 • Ακολουθεί τεχνικός έλεγχος του/των μη επισκευάσιμου/ων ελαστικού/ών από την ΕΛΑΣΤΡΑΚ ΑΕ, αφού ο καταναλωτής παραδώσει (είτε σε κατάστημα elastrakclub, είτε στην ίδια την ΕΛΑΣΤΡΑΚ ΑΕ) και η ΕΛΑΣΤΡΑΚ ΑΕ παραλάβει το/τα ελαστικό/ά. Το κόστος μεταφοράς των ελαστικών προς διενέργεια τεχνικού ελέγχου βαραίνει το κατάστημα του Δικτύου elastrakclub (άλλως elastrakclub dealer), εφόσον γίνεται μέσω αυτού η διαδικασία.
 1. Συμπληρώνεται (και αποστέλλεται) στην ΕΛΑΣΤΡΑΚ ΑΕ η Βεβαίωση Αντικατάστασης Ελαστικού, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από το κατάστημα και τον καταναλωτή.
 2. Παραδίδονται (ή αποστέλλονται) στην ΕΛΑΣΤΡΑΚ ΑΕ αντίγραφα της απόδειξης αγοράς και της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, που αφορούν τον συγκεκριμένο κωδικό μέλους. Αν αυτά δεν υπάρχουν , τότε το ελαστικό επιστρέφεται στον καταναλωτή (εάν μέσω καταστήματος δικτύου elastrakclub , το κόστος επιστροφής βαρύνει το κατάστημα).
 3. Η ΕΛΑΣΤΡΑΚ εφόσον εγκρίνει τη δωρεάν αντικατάσταση, τότε παραδίδει καινούριο ελαστικό, ιδίας διάστασης και τύπου, ή παρόμοιου τύπου – εάν αυτό δεν είναι εφικτό – με το μη επισκευάσιμο ελαστικό, στο Δίκτυο elastrakclub προκειμένου να γίνει η αντικατάσταση.

 

 1. Οι Μηνιαίες Κληρώσεις Δώρων με την ονομασία elgifts:

ΟΡΟΙ:

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στις κληρώσεις δώρων του elgifts, έχουν οι καταναλωτές που αγόρασαν τουλάχιστον 2 (δύο) ελαστικά, οποιασδήποτε κατηγορίας, Bridgestone/Firestone/Dayton, για το όχημά τους.
 2. Προς άρση αμφιβολιών, ρητά δηλώνεται, ότι οι μηνιαίες κληρώσεις με πλούσια δώρα με την ονομασία elgifts ισχύουν και για την κατηγορία ελαστικών RFT ή τύπου RFT (EXT, DRIVEGUARD κ.λπ.), καθώς και ελαστικών TAXI, moto, ημιφορτηγών, φορτηγών, λεωφορείων, αγροτικών και  χωματουργικών οχημάτων, τα οποία εξαιρούνται από την παροχή δωρεάν αντικατάστασης.
 • Δικαίωμα συμμετοχής στις κληρώσεις έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι κάτοχοι του οχήματος, για το οποίο έγινε η αγορά των ελαστικών. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του ομίλου ΕΛΤΡΑΚ καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι πρώτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.
 1. Για την συμμετοχή στις κληρώσεις, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του e-mail, κατά το στάδιο εγγραφής του καταλαλωτή σαν μέλος του elastrakclub.
 2. Κάθε μέλος του elastrakclub, δικαιούται να συμμετέχει σε 12 (δώδεκα) κληρώσεις δώρων (μία ανά μήνα). Ως πρώτος μήνας συμμετοχής στην κλήρωση ορίζεται ο επόμενος από τον μήνα αγοράς των ελαστικών και της συνακόλουθης εγγραφής του στο elastrakclub.
 3. H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική και δεν δύναται να μεταβιβαστεί. Κάθε μέλος του προγράμματος elastrakclub λαμβάνει μέρος με τον κωδικό μέλους που φέρει και για τον οποίο έχει καταγράψει το e-mail του.
 • Η εταιρεία ΕΛΑΣΤΡΑΚ ΑΕ διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος ή βάλλουν κατά των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.
 • Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.elastrakclub.gr είναι αναρτημένα η λίστα με τα δώρα για κάθε μήνα, καθώς και τα αποτελέσματα της εκάστοτε κλήρωσης.
 1. Οι κληρώσεις θα διεξάγονται την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα με αυτοματοποιημένο τρόπο χρησιμοποιώντας τον διαδικτυακό τόπο www.random.org.
 2. Το πρώτο όνομα που θα κληρώνεται, θα παίρνει και το ακριβότερο δώρο και θα ακολουθούν κατά σειρά τα επόμενα ονόματα, που θα δικαιούνται δώρα με φθίνουσα σειρά κατά την αξία τους. Αν για οποιονδήποτε λόγο ακυρωθεί η συμμετοχή κάποιου εκ των νικητών, το δώρο θα δικαιούται ο επιλαχών κατά σειρά κλήρωσης.
 3. Οι νικητές θα ειδοποιούνται στο e-mail τους για το δώρο τους.
 • Οι νικητές θα πρέπει να απαντήσουν εάν επιθυμούν να παραλάβουν το δώρο τους εντός 10 (δέκα) ημερών. Η μη ανταπόκριση κάποιου νικητή, παρότι έχει ειδοποιηθεί για το δώρο του, ορίζεται ως μη αποδοχή.
 • Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν δύναται να εξαργυρωθεί σε χρήμα ούτε να ανταλλαχθεί με άλλα, ακόμη κι αν είναι ίσης αξίας, απαγορεύεται δε η παραχώρηση του από τον νικητή σε οποιονδήποτε τρίτο.
 • Η παραλαβή των δώρων από τους νικητές, θα γίνεται στα κεντρικά γραφεία της ΕΛΑΣΤΡΑΚ ΑΕ (Θηβαΐδος 15, Νέα Κηφισιά), ή στα υποκαταστήματά της.
 1. Ο νικητής κατά την παραλαβή του δώρου του υποχρεούται να φέρει: την ταυτότητά του, την άδεια κυκλοφορίας, καθώς και την απόδειξη αγοράς των ελαστικών, τα στοιχεία των οποίων θα πρέπει να συμπίπτουν με τα καταγεγραμμένα στοιχεία του, ως μέλος του elastrakclub σε αντίθετη περίπτωση ακυρώνεται η συμμετοχή του και αναδεικνύεται νέος νικητής.
 • Η εταιρεία ΕΛΑΣΤΡΑΚ ΑΕ δικαιούται να ματαιώσει τις κληρώσεις, να τροποποιήσει τους όρους ή να μεταβάλει ημερομηνίες και προθεσμίες, να εντάξει σε αυτές και άλλους καταναλωτές, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με μέσο πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση της.
 • Οι συμμετέχοντες στις κληρώσεις παρέχουν τη ρητή συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στην ΕΛΑΣΤΡΑΚ ΑΕ για την προβολή των σχετικών με τα των κληρώσεων τους στοιχείων, μέσω έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου. Έτσι, η ΕΛΑΣΤΡΑΚ ΑΕ επιφυλάσσεται για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή καθενός στις κληρώσεις ενέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

 

 • Η ΕΛΑΣΤΡΑΚ ΑΕ μπορεί να εντάσσει, κατά καιρούς στο πρόγραμμα elastrakclub και άλλες παροχές, που θα ανακοινώνονται μέσω της ιστοσελίδας elastrakclub.gr.
 • Όλα τα μέλη του elastrakclub, που έχει καταγραφεί το email τους, θα έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή  elastrakclub, όπου θα μπορούν να βλέπουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα ελαστικά τους καθώς και τα δώρα, όπως και τα αποτελέσματα των κληρώσεων.
 • Η εταιρεία ΕΛΑΣΤΡΑΚ ΑΕ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη στους παρόντες όρους. Επίσης, δε φέρει καμία ευθύνη εφόσον, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται αζήμια των υποχρεώσεων αυτών.
 • Η εγγραφή και συμμετοχή στο πρόγραμμα elastrakclub συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση προσώπων για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την εταιρεία ΕΛΑΣΤΡΑΚ ΑΕ αποκλειστικά για τον σκοπό της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της από το θεσπιζόμενο πρόγραμμα και τη διενέργεια προωθητικών ενεργειών (εφόσον γι’ αυτό έχει δοθεί ιδιαίτερη συναίνεση), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει και για τις αποφάσεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα μέλη του προγράμματος elastrakclub  έχουν δικαίωμα εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων κατά τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, απευθυνόμενοι γι’ αυτό με επιστολή τους στην ΕΛΑΣΤΡΑΚ ΑΕ.
 • Τα μέλη του προγράμματος elastrakclub που αιτούνται της καταγραφής του email τους, αποδέχονται και θα συναινούν στη χρήση των στοιχείων τους για σκοπούς διενέργειας άμεσης διαφήμισης κατά την κείμενη νομοθεσία. Προς τούτο δίδουν τη σχετική συγκατάθεσή τους προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με τυχόν νέα, μελλοντικά γεγονότα/εκδηλώσεις κτλ. της ΕΛΑΣΤΡΑΚ ΑΕ στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν γνωστοποιήσει στην ΕΛΑΣΤΡΑΚ ΑΕ, και η ΕΛΑΣΤΡΑΚ ΑΕ δικαιούται να χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους για τον εν λόγω σκοπό. Σε κάθε περίπτωση τα ως άνω μέλη δύνανται να ζητήσουν τη διαγραφή τους από την προαναφερόμενη ενημέρωση.
 • Η εγγραφή και συμμετοχή στο πρόγραμμα elastrakclub προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη ανάγνωση και την αποδοχή όλων των παρόντων όρων.

Οι ανωτέρω όροι του Προγράμματος elastrakclub και των Κληρώσεων είναι αναρτημένοι και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.elastrakclub.gr.