• Η ΤΣΕΚΟΥΛΙΑΣ Α.Ε. μπορεί να προσφέρει στους πελάτες της το ακόλουθο πρόγραμμα αντικατάστασης των ελαστικών: Αντικατάσταση ελαστικού σε περίπτωση ζημιάς. Σε περίπτωση μη ηθελημένης ζημιάς που καθιστά το ελαστικό ακατάλληλο προς χρήση, σας το αντικαθιστούμε με ένα καινούργιο, με έκπτωση από την τιμή του συγκεκριμένου ελαστικού βάσει του ισχύοντος τιμοκαταλόγου, σύμφωνα με τα παρακάτω: Το […]

    Read More